Skuteczne zarządzanie i kontrola ESL z SmaSS Middleware

PAŃSTWA ZALETY W SKRÓCIE
  • Prosta integracja poprzez Click & Install
  • Wielojęzyczność i możliwość obsługi wielu klientów
  • Skalowalność
  • „Responsive Web UI“
  • Działa w chmurze lub on-premise
  • Łatwa rozbudowa o źródła danych i typy wyświetlania
  • Ciągły rozwój

CO TO JEST MIDDLEWARE?

Termin middleware pojawił się po raz pierwszy w 1968 roku w raporcie po konferencji NATO Software Engineering Conference. Jednak termin ten upowszechnił się dopiero w latach 80-tych. W tamtym czasie middleware odnosiło się głównie do rozwiązań zapewniających kompatybilność nowszych aplikacji ze starszymi systemami. Middleware jest wykorzystywane w serwerach internetowych, serwerach aplikacji, systemach zarządzania treścią oraz innych narzędziach do tworzenia i wdrażania aplikacji. Oprogramowanie pośredniczące zapewnia interfejs dla podstawowych funkcji systemu operacyjnego w celu uzupełnienia interfejsu programowania aplikacji (API) systemu operacyjnego.

Termin middleware odnosi się zatem do oprogramowania, które służy jako pomost pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami i jest rozumiane jako pośrednik pomiędzy poszczególnymi systemami w firmie. Oprogramowanie pośredniczące może być używane w siedzibie firmy lub w chmurze.

Baza z wieloma możliwościami

SmaSS Middleware jest podstawą do połączenia naszych etykiet e-ink z Państwa systemem lub bazą danych. W zależności od obszaru zastosowania SmaSS posiada różne narzędzia i ramy.

Oprogramowanie SmaSS Middleware jest obecnie dostępne dla trzech obszarów zastosowań: przemysł i logistyka, hotelarstwo i gastronomia oraz oznakowanie pomieszczeń.

SmaSS Logistics

SmaSS Logistics jest rozwiązaniem middleware dedykowanym dla aplikacji przemysłowych. Pozwala stworzyć interfejs pomiędzy systemem SAP ERP i zoptymalizować procesy, wykorzystanie maszyn i magazynowanie. Złożone operacje mogą być w prosty sposób wizualizowane dla Państwa pracowników. Wykorzystajcie Państwo monitorowanie systemu do wykrywania problemów na wczesnym etapie. Umożliwia to efektywną pracę w nowoczesnym Przemyśle 4.0.

SmaSS Catering

SmaSS Catering umożliwia inteligentne planowanie rezerwacji i menu oraz oznakowanie bufetu w oparciu o przechowywaną bazę danych — dzięki Cloud Computing również bez problemu w kilku oddalonych od siebie oddziałach. SmaSS Catering jest zatem rozwiązaniem middleware dla Państwa restauracji lub hotelu. Oprócz czystego zarządzania i wyświetlania potraw oraz rezerwacji stolików na naszych wyświetlaczach e-ink mają Państwo również możliwość dostarczania gościom dalszych informacji, takich jak informacje o alergenach, godziny otwarcia restauracji lub reklamy, za pomocą kodu QR lub NFC.

SmaSS Office

Podłączając swoje źródło danych (np. kalendarz lub system rejestracji czasu pracy) poprzez SmaSS Office do naszych cyfrowych etykiet, mogą Państwo elastycznie wdrażać oznakowanie swoich sal konferencyjnych i biur. Oprogramowanie pozwala utworzyć terminy w kalendarzu w prosty sposób. Wskazania na wyświetlaczach e-ink są odpowiednio aktualizowane i w ten sposób dostosowywane do zmian terminów w czasie rzeczywistym. SmaSS Office może być łatwo zarządzany za pomocą intuicyjnego interfejsu internetowego.