Elektroniczne oznakowanie targów i eventów

WAŻNE DLA OPERATORÓW
  • Dynamiczność
  • Centralne sterowanie
  • Szybkość aktualizacji
Zalety
  • Mniejsze nakłady na materiały dzięki aktualizacjom
  • Zindywidualizowane informacje bez okablowania
  • Inteligentny roaming w sieci punktów dostępowych
  • Szybkie rozpowszechnianie odpowiednich informacji (w całym terenie lub w sposób selektywny)

Czy to w przypadku dużych targów, czy też mniejszego obłożenia sal, np. na wesela lub imprezy branżowe, dzięki centralnie zarządzanemu planowi oznakowania można codziennie, a nawet co godzinę, aktualizować obłożenie sal.

Więksi organizatorzy mogą korzystać z infrastruktury e-shelf-labels do centralnego publikowania wszystkich informacji, bezpośrednio z backendu, na całym obszarze wydarzenia.