Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

.

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności znajdującą się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdziesz w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane zbieramy z jednej strony poprzez ich przekazanie przez Ciebie. Mogą to być na przykład dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Gdy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

.

Zewnętrzny hosting

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie przestrzegał naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z zasadami ochrony danych osobowych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o powierzenie przetwarzania danych.

.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

.

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

S&K Solutions GmbH & Co. KG
Sailerwöhr 16
94036 Passau

Telefon: 0851 2009 30 30
E-mail: info@e-shelf-labels.de

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail i tym podobnych).

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych wymagana przez prawo

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie.

Aby uzyskać informacje, proszę napisać do:

E-mail: datenschutz@e-shelf-labels.de

Uwaga o przekazywaniu danych do USA

Nasza strona zawiera narzędzia firm z siedzibą w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na serwery amerykańskie odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 GDPR)

Gdy przetwarzanie danych opiera się na Art. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

Jeżeli DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE ZAŻĄDAĆ SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. w przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Gdy włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

.

Informacja, usunięcie i korekta

Mają Państwo prawo w każdej chwili, w ramach obowiązujących przepisów prawnych, do bezpłatnej informacji na temat Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli złożyłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 GDPR, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zapobieganie wysyłaniu e-maili reklamowych

Niniejszym zaprzecza się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niechcianego przesyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu.

Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niechcianego przesyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

.

Cookies

Nasze strony internetowe używają tzw. plików "cookies". Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie pochodzące od firm zewnętrznych mogą być również zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy wchodzi on na naszą stronę (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie danych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Można tak ustawić przeglądarkę, aby użytkownik był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na zapisywanie plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

.

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics

Niniejsza strona internetowa korzysta z technologii zgody na pliki cookie firmy Usercentrics w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz udokumentowania tego zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (dalej "Usercentrics").

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

 • Twoja zgoda(y) lub. odwołania zgody (zgód)
 • Twój adres IP
 • Informacje o Twojej przeglądarce
 • Informacje o Twoim urządzeniu końcowym
 • Czas wizyty na stronie

Dodatkowo, Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce, aby móc przypisać zgodę, której udzieliłeś lub odwołałeś. aby móc przyporządkować udzieloną zgodę lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, samodzielnie usuniesz plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Usercentrics jest używany do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie niektórych technologii. Podstawą prawną do tego jest art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO.

Umowa dotycząca realizacji zamówienia

Zawarliśmy z firmą Usercentrics umowę dotyczącą realizacji zamówienia. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że Usercentrics przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

Zawarliśmy z Usercentrics umowę o realizację zamówienia.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referrer URL
 • nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
 • Uhrer
 • ./li>
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), o ile została ona udzielona.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Dane zebrane w ramach Whitepaper zostaną wykorzystane do przesłania żądanych dokumentów. Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktują się Państwo z nami przez e-mail, telefon lub faks, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), o ile została ona udzielona.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, w którym zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Google może połączyć te dane w profil, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Używanie tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie na zlecenie

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie na zlecenie i w pełni realizujemy ścisłe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Czas przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User ID) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje znajdują się pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych innych firm, gdy użytkownik wprowadzi określone hasła wyszukiwania w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto na podstawie dostępnych w Google danych użytkownika (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) mogą być odtwarzane reklamy ukierunkowane (targetowanie na grupy docelowe). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Używanie Google Ads opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Google Conversion Tracking

Ta strona używa Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Z pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład, możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy zidentyfikować użytkownika. Samo Google używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania do identyfikacji.

Używanie funkcji śledzenia konwersji Google opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji w Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji w Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

6. newsletter

.

Dane do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane, które zostały nam przekazane w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możecie Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeżeli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Sendinblue

Ta strona używa Sendinblue do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Sendinblue jest serwisem, za pomocą którego można między innymi organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, są przechowywane na serwerach Sendinblue w Niemczech.

Jeśli nie chcesz, aby Sendinblue analizował Twoje dane, musisz zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera umieszczamy odpowiedni link. Ponadto można zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych przez Sendinblue

Z pomocą Sendinblue możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Na przykład, możemy zobaczyć, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić m.in. które linki były szczególnie często klikane.

Możemy również sprawdzić, czy po otwarciu/kliknięciu wykonano określone, predefiniowane akcje (współczynnik konwersji). Na przykład, możemy zobaczyć, czy dokonałeś zakupu po kliknięciu na newsletter.

Sendinblue pozwala nam również na podział ("klastrowanie") odbiorców newslettera według różnych kategorii. Na przykład, odbiorców newslettera można podzielić według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób można lepiej dostosować newslettery do poszczególnych grup docelowych.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Sendinblue można znaleźć pod następującym linkiem: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już dokonanych operacji przetwarzania danych.

Okres przechowywania

Dane, które nam Państwo przekazali w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu wypisania się z newslettera, a po wypisaniu się z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Sendinblue pod adresem: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Zawarcie umowy na realizację zamówienia

Zawarliśmy z firmą Sendinblue umowę, w której zobowiązujemy Sendinblue do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

.

7. Wtyczki i narzędzia

.

YouTube z lepszą ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w trybie zwiększonej prywatności. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Jednakże ujawnienie danych partnerom YouTube nie jest koniecznie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick - niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film wideo.

Jak tylko uruchomią Państwo film wideo YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby, po rozpoczęciu filmu wideo na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.