Efektywne zarządzanie szpitali dzięki elektronicznemu oznakowaniu

Szybkość reakcji i niezawodność — dwie decydujące kompetencje w procesach medycznych. Zwłaszcza sektor opieki zdrowotnej może skutecznie wykorzystać cyfryzację dla własnych korzyści w obliczu rosnącej liczby stacjonarnych świadczeń zdrowotnych i jednoczesnego niedoboru personelu pielęgniarskiego. Elektroniczne znaki są podstawowym krokiem w kierunku zwiększenia wydajności procesów szpitalnych, odciążenia personelu i zredukowania kosztów.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA
 • Oznakowanie pomieszczeń
 • System rezerwacji pokoi
 • Etykietowanie
 • Administracja szpitala
 • Oznakowanie drzwi
ZALETY DLA GOŚCI
 • Aktualność
 • Przejrzystość
 • Bezpieczeństwo
 • Prostota
KORZYŚCI DLA PAŃSTWA FIRMY
 • Poprawa higieny szpitalnej
 • Zrównoważony rozwój
 • Zapobieganie zakażeniom
 • Proste oznakowanie pomieszczeń
 • Aktualne i przejrzyste dane
 • Niskie zużycie energii
 • Liczne opcje montażu