Podstawowe oprogramowanie do pierwszych kroków z cyfrowymi etykietami

Wykorzystanie cyfrowych etykiet cenowych w firmach z różnych branż niewątpliwie umożliwia uproszczenie i optymalizację procesów operacyjnych. Eksploatacja elektronicznych etykiet półkowych może jednak postawić przed przedsiębiorcami nowe wyzwania. Aby ułatwić Państwu, naszym klientom, zarządzanie cyfrowymi etykietami na półki, e-shelf-labels oferuje system operacyjny fbOS.

Wszystkie etykiety na pierwszy rzut oka

Po wdrożeniu własnych etykiet na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z kompleksowym systemem sterowania elektronicznymi etykietami półkowymi. Z tym wyzwaniem można sobie łatwo poradzić za pomocą oprogramowania fbOS. Łatwy w obsłudze system operacyjny umożliwia szybkie i centralne zarządzanie elektronicznymi etykietami półkowymi. Ponadto oprogramowanie fbOS umożliwia przegląd wszystkich etykiet zapisanych w systemie na jednej platformie wewnętrznej. W każdej chwili można wywołać system operacyjny na urządzeniach lub na pulpicie i sprawdzić, ile etykiet jest aktualnie aktywnych. W przypadku wystąpienia błędu lub problemu technicznego z etykietą, system wyświetli ostrzeżenie i przy pomocy identyfikatora etykiety pokaże, którego wyświetlacza E-Ink dotyczy problem. Dzięki temu można szybko skorygować błędy. Aby sprawdzić status każdej pojedynczej etykiety, wystarczy zeskanować kod kreskowy poszukiwanej etykiety. W ciągu kilku sekund system operacyjny dostarczy Państwu informacje o wybranej etykiecie, takie jak stan baterii i zdolność NFC etykiety.

INDYWIDUALNY DESIGN DLA SILNEJ WARTOŚCI ROZPOZNAWCZEJ PAŃSTWA FIRMY

Z pomocą znaków cyfrowych możesz nadać swojej firmie zwięzły znak identyfikacyjny. Korzystając z wbudowanego w oprogramowanie generatora szablonów, możesz opracować kreatywny, niestandardowy projekt informacji na znacznikach, aby dopasować je do swojej tożsamości korporacyjnej. Ponieważ intuicyjny generator szablonów nie wymaga żadnych umiejętności projektowania, każdy pracownik może w ciągu kilku minut stworzyć układy dla wyświetlaczy. Zintegrowany generator szablonów udostępnia wiele elementów do projektowania układów. Przykładowo, Państwa logo może zostać umieszczone jako element graficzny na szyldach cyfrowych. Aby ułatwić klientom orientację w sklepie, możesz wzbogacić etykiety o dodatkowe informacje o produkcie. Jeśli chcą Państwo przyciągnąć uwagę odwiedzających sklep do swojego sklepu internetowego, mogą Państwo osadzić na wyświetlaczach kody kreskowe lub kody QR, ułatwiając w ten sposób klientom znalezienie poszukiwanych produktów również online.