SmaSS Catering - do digitalizacji etykietowania bufetów

Zalety SmaSS Catering w skrócie:
 • Prosta integracja dzięki Click&Install
 • Wielojęzyczność
 • Możliwość pracy z wieloma klientami
 • Skalowalność dzięki modułowej architekturze
 • Niezależność od platformy i urządzenia w przeglądarce
 • Rozwiązanie w chmurze lub on-premise
 • Prezentacja na różnych wyświetlaczach
 • Ciągły rozwój i wsparcie
 • Wstępne planowanie dań i menu
 • Zarządzanie i wyświetlanie dodatkowych informacji (np. alergenów)
 • Scentralizowane i cyfrowe planowanie rezerwacji i menu
 • Oznakowanie na podstawie przechowywanej bazy danych

SmaSS Restaurant wspiera restauracje i firmy w digitalizacji etykietowania bufetów i menu. Scentralizowane i zautomatyzowane procesy pozwalają zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę błędów. Ponadto, cyfrowe znaki umożliwiają dalsze możliwości interakcji z gośćmi. Wreszcie, cyfrowa transformacja branży gastronomicznej jest również krokiem w kierunku przyjaznego dla środowiska etykietowania żywności i menu, ponieważ znacznie zmniejsza się zużycie papieru. SmaSS Restaurant pomoże Państwu usprawnić procesy związane z bufetami i rezerwacją stolików, dzięki czemu będą mieli Państwo więcej czasu na obsługę gości.

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych konsultantów, aby dowiedzieć się więcej o SmaSS Restaurant dla Państwa potrzeb w zakresie etykietowania bufetów. Chętnie poinformujemy Państwa również o odpowiednim sprzęcie w postaci etykiet elektronicznych na bazie e-papieru lub większych wyświetlaczy do kart menu, a także o integracji rozwiązania middleware z istniejącymi bazami danych i systemami.